Serija SFK konstruirana je kao prednji čistač za traktore s three-point kategorijama II i III, lake kamione (Unimog), kamione i bagere. Čistač ima stabilno kućište i kotače za veliki teret promjera 300 mm ugrađene direktno na kućište. Radne širine su od 2.2 m do 3 m.

Opširnije...

HDK čistači imaju radne širine od 1.3 do 2.4 m i rade sa samooscilirajućim valjkom za čišćenje. Zbog toga podešavaje kotača nije potrebno. Valjak za čišćenje sastoji se od disk četki od sintetičkog materijala promjera 600 mm. Čistači imaju čvrsta kućišta bez torzija.

Opširnije...