UNI kosilica UMT 10/13/15/18

Kompaktna konstrukcija univerzalno primjenjivih UMT kosilicai drobilica, čini ih posebno prikladnima za male traktore od 13kW (18KS) prema gore. Dostupne su u radnim širinama od 1.0, 1.3, 1.5 i 1.8 metara. Raznolike mogućnosti prilagođavanja priključne točke three-point hidraulike, omogućuju priključak jedinice na svaku three-point poveznicu.

U ponudi su slijedeća tri tipa:
-prednja jedinica
-stražnja jedinica
-kombinirana prednja i stražnja jedinica

Robustna i jednostavna konstrukcija čini kosilice neosjetljivim na strane tvari poput kamenja, komada željeza i drveta i sl. Sve vrste trave mogu biti košene. Čak niti trska ili grmlje ne predstavljaju problem.
Valjak koji prekriva punu širinu košenja osigurava dobre rezultate na ravnom ili neravnom tlu.

Grubo podešavanje visine košenja postiže se podešavanjem valjka. Preciznija podešenja obavljaju se gornjom ručicom za podešavanje. Uni-kosilice standardno imaju mogućnost mehaničkog klizanja od 0.45m (na zahtjev i hidrauličkog). Ova mogućnost klizanja osigurava da će čak i područja koja nisu pristupačna biti pokošena, npr. ispod drveća ili grmova, blizu ograda i rubova ceste. Ove prednosti garantiraju dobru i sigurnu uporabu na lokacijama za kampiranje, u voćnjacima, na sportskim terenima itd.

Umt Uni Kosilica
Umt Uni Kosilica
Umt Uni Kosilica
Umt Uni Kosilica
Umt Uni Kosilica
Umt Uni Kosilica
Umt Uni Kosilica