UNI kosilica UMK 16/18/21

Robustne kosilice i drobilice iz serije UMK su idealne za rad na traktorima s 23-44 kW (30-60 KS). Dostupne su radne širine od 1.6, 1.8 i 2.1 metar. Raznolike mogućnosti prilagođavanja priključne točke three-point hidraulike, omogućuje priključak jedinice na svaku three-point poveznicu.

U ponudi su slijedeća tri tipa:

  • prednja jedinica
  • stražnja jedinica
  • kombinirana prednja i stražnja jedinica

Velika dimenzioniranja mijenjača, v-pojas pogona, ležajeva i osovine mlatila čini ove kosilice neosjetljivim na strane tvari poput kamenja, komada željeza i drveta i sl.

Grubo podešavanje visine košenja postiže se podešavanjem valjka. Preciznija podešenja obavljaju se gornjom ručicom za podešavanje.

Montažni nosač je standardni kruti nosač. Jedinice su na zahtjev dostupne s mehaničkim ili hidruličkim bočnim klizanjem. Kosilica se može pomaknuti za 55 cm. Ova mogućnost klizanja osigurava da će čak i područja koja nisu pristupačna biti pokošena, npr. ispod drveća ili grmova, blizu ograda i rubova ceste.

Operacijski raspon UNI-kosilica UMK je raznolik, jer one rade sa svim vrstama trave - od obične trave, preko algi do trske. Stara trava i grmlje ne predstavljaju problem.

Umk Uni Kosilica
Umk Uni Kosilica